Waar moet een kinderopvang aan voldoen?

Als je kind naar een kinderdagverblijf of BSO gaat, draag je als ouder de zorg en aandacht voor je meest waardevolle bezit over aan ons, de kinderopvang. Geen wonder dus dat er strenge eisen gesteld worden aan waar een kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang aan moeten voldoen. Het gaat dan niet alleen om hele praktische eisen, zoals de veiligheid van het gebouw en de grootte van de groepsruimtes, maar vooral ook om eisen die de veiligheid en kwaliteit van de geboden opvang waarborgen. Wat die eisen precies zijn, vertellen we je in dit blog. Want als jij jouw kind weg wilt brengen naar een kinderopvang rijswijk of kinderdagverblijf den haag, dan wil je dat uiteraard met een gerust hart doen.

Praktische eisen

Brandmeldinstallatie, brandveilige meubels, vloeren en gordijnen, minimaal twee toiletten, goede ventilatie, geluidsisolatie, genoeg daglicht, en nog veel meer. Er zijn heel wat bouw- en andere praktische eisen waar locaties voor kinderdagopvang en buitenschoolse opvang aan moeten voldoen. Veiligheid staat uiteraard bovenaan. Daarnaast moeten de ruimtes afgestemd zijn op de grootte van de groep en de leeftijd van de kinderen die op de groep worden opgevangen. Op een babygroep wil je natuurlijk geen lage stopcontacten en gevaarlijke kasten zien.

Veiligheidseisen

Als je als ouder je kind naar de opvang brengt, wil je natuurlijk vooral dat je je kind daar met een gerust hart kunt achterlaten. Dat kan alleen als de veiligheid van je kind is gewaarborgd. Vanuit de Rijksoverheid is er daarom een pakket aan eisen om een veilige kinderopvang te verzekeren. Zo moet elke kinderopvangorganisatie een veiligheids- en gezondheidsbeleid hebben, waarin beschreven staat welke maatregelen de opvang neemt om veiligheids- en gezondheidsrisico’s te voorkomen. Denk bijvoorbeeld aan hygiënemaatregelen, het gebruik van traphekjes, richtlijnen bij medische handelingen, etc.

Eén van de belangrijkste veiligheidseisen in de kinderopvang is het vierogenprincipe: er moet altijd één volwassene kunnen meekijken of meeluisteren met een pedagogisch medewerker die op de groep aan het werk is. Het is aan de opvang zelf om te bepalen hoe dit vierogenprincipe in de praktijk ingericht wordt, bijv. met glazen afscheidingen tussen groepen of openstaande deuren.   

Daarnaast is het Personenregister Kinderopvang een belangrijke tool in het waarborgen van de veiligheid van de kinderopvang. Iedereen die woont of werkt op een plek waar kinderen worden opgevangen, moet zich hierin inschrijven. Hier is een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor nodig. Na inschrijving vindt continue screening plaats, om te waarborgen dat personen die in de kinderopvang werken geen strafbare feiten hebben gepleegd die de veiligheid van de kinderen in gevaar (kunnen) brengen.

Kwaliteitseisen

Bovengenoemde praktische eisen en veiligheidseisen zorgen er allemaal voor dat de opvang op een veilige manier geboden wordt. Maar, minstens zo belangrijk is de kwaliteit waarmee die opvang ingevuld wordt. Want het pand kan nog zo brandveilig zijn; als de pedagogisch medewerkers niet over de juiste kwalificaties beschikken of er wordt te weinig gedaan aan positieve stimulering van je kind, dan komt de zorg voor je kind in het geding.